W roku 2010 Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie sp. z o.o. ogłosił konkurs architektoniczny pt. „Program i koncepcja zagospodarowania terenu hałdy Przezchlebie”. W konkursie wybrano pracę autorstwa dr inż. arch. K. Frossa, mieszkańca Przezchlebia. Wybrana koncepcja zagospodarowania terenu zwałowiska przewiduje podział terenu na strefy funkcjonalne według warunków terenowych, technicznych i położenia. Przedstawiony w projekcie podział na strefy funkcjonalne pozwoli na etapową i niezależną realizację inwestycji przez różnych inwestorów.